• "Време е да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Учебен център „ДЕМИ МОТО” ЕООД е с основен предмет на дейност организиране и провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни категоии, на територията на гр. София. Обучението се осъществява от високо квалифицирани преподаватели, използващи подход, съобразен с индивидуалните нужди и особености на всеки кандидат.
Екипа на „ДЕМИ МОТО” ЕООД предлага качествено и коректно обслужване , съобразено с всички закони и разпоредби в областта на придобиването на правоспособност за управление на МПС. Нашата цел е не само успешното полагане на изпитите, а изграждането на трайни умения и навици, свързани с безопасното управление.

Теоретичното обучение се провежда в оборудван спрямо изискванията за дейността кабинет, организирано в група или индивидуално, под ръководството на тясно специализиран в областта преподавател.
Практическото обучение се провежда в удобно за Вас време, под ръководството на преподавател – инструктор с дългогодишен опит. Като предлагаме широк набор от моторни превозни средства, пригодени за тази дейност, съобразно изискванията за дейността.

Време е да се научиш !