• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория С

Изисквания към кандидатите

Да притежават категория В.

Възможност за управление на следните МПС

- МПС, различни от тези в категории D1 и D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500kg и са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници, плюс водача;

- МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750kg.

Категория СE

Изисквания към кандидатите

Да имат стаж минимум 1 година за категория С.

Възможност за управление на следните МПС

- Състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750kg.

За повече информация относно тези категории се свържете с нас.