• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

 

Обучението по чл. 157 се състои от 36 часа теоретично обучение (Модул „Безопасност на движението по пътищата”). След преминаването му, кандидата полага вътрешен теоретичен изпит, а след това полага теоретичен и практически изпит пред  ДАИ.

За повече информация се свържете с нас.