• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

 

Автошкола "ДЕМИ МОТО" ЕООД е с основен предмет на дейност организиране и провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС на територията на гр. София. От 2007г. осигуряваме висококачествено, ефективно и съвременно обучение, съобразено с индивидуалните особености и нужди на всеки курсист.

 

Ние ви предлагаме:

- Обучение в удобно за вас време и място;

- Обучение с различна продължителност и интензивност;

- Възможнжст за разсрочено плащане.