• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория D

Изисквания към кандидатите

Да имат стаж минимум 2 година за категория С.

Възможност за управление на следните МПС

- МПС за превоз на не повече от 8 пътници, плюс водача;

- МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750kg.

Категория DE

Изисквания към кандидатите

Да притежават категория D.

Възможност за управление на следните МПС

- Състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория D и ремарке с допустима максимална маса над 750kg.

За повече информация относно тези категории се свържете с нас.