• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория B

- 31 часа практическо обучение;

- 40 часа теоретично обучение;

- минимална възраст 18 години.

Категория BE

- минимална възраст 18 години.