• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория АМ

- 10 часа практическо обучение;

- 32 часа теоретично обучение;

- минимална възраст 16 години.

Категория А1

- 20 часа практическо обучение;

- 40 часа теоретично обучение;

- минимална възраст 16 години.

 

 

Категория А2

- 20 часа практическо обучение;

- 40 часа теоретично обучение;

- минимална възраст 18 години.

Категория А

- 20 часа практическо обучение;

- 40 часа теоретично обучение;

- минимална възраст 24 години.