• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория А

Обучение

Теоретично обучение

- 40 часа ( 36 часа „ Безопасност на движението по пътищата” и 4 часа „Общо устройство на МПС за категория А”);

- 4 часа „Общо устройство на МПС за кат. А за кандидати, притежаващи свидетелство за управление на МПС (мин. кат. B).

Практическо обучение

- 20 часа обучение (пет елемента на полигон и шофиране в градски условия). Схеми на елементите, които се изпълняват на полигон може да видите в нашата галерия.

След приключване на обучението, курсистите полагат вътрешни теоретичен и практически изпит или само практически за кандидати, притежаващи свидетелство за управление на МПС (мин. кат. B). При положителна оценка, кандидатите се явяват на изпити пред ДАИ.

Изисквания към кандидатите

Минималната възраст е 24 години или 20 години, ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от 2 години.

Необходими документи за записване

- Копие на лична карта;

- Копие на диплома за завършено минимум основно образование;

- 1бр. снимка - паспортен формат;

- копие от свидетелство за управление на МПС за кандидати, притежаващи такова.

Възможност за управление на следните МПС

- Мотоциклети – двуколесни превозни средства с или без кош, с мощност над 35 kW, ДВГ с работен обем над 50 cm3, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h;

- Триколесни – превозни средства с три симетрично разположени колела, с мощност над 35 kW, ДВГ с работен обем над 50 cm3 , и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h.