• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория АМ

Обучение

Теоретично обучение

- 32 часа ( 30 часа „ Безопасност на движението по пътищата” и 2 часа „ Общо устройство на МПС за категория АМ”);

Практическо обучение

- 10 часа обучение (четири елемента на полигон и шофиране в градски условия). Схеми на елементите, които се изпълняват на полигон може да видите в нашата галерия.

След приключване на обучението, курсистите полагат вътрешни теоретичен и практически изпит. При положителна оценка, кандидатите се явяват на изпити пред ДАИ.

Изисквания към кандидатите

Минималната възраст е 16 години.

Необходими документи за записване

- Копие на лична карта;

- Копие на диплома за завършено минимум основно образование;

- 1бр. снимка - паспортен формат;

Възможност за управление на следните МПС

Мотопеди с конструктивна максимална скорост не по-голяма от 45 km/h, които се делят на :

- Двуколесни с ДВГ с работан обем не по-голям от 50 cm3 или с електродвигател с максимална мощност 4 kW;

- Триколесни с ДВГ с принудително запалване и работен обем не по-голям от 50 cm3 или с дизелов, или с електродвигател с максимална мощност 4 kW.