• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория B

Обучение

Теоретично обучение

- 40 часа ( 36 часа „ Безопасност на движението по пътищата” и 4 часа „ Общо устройство на МПС за категория B”);

Практическо обучение

- 31 часа.

След приключване на обучението, курсистите полагат вътрешни теоретичен и практически изпит. При положителна оценка, кандидатите се явяват на изпити пред ДАИ.

Изисквания към кандидатите

Минималната възраст за започване на курса е 17 години и 9 месеца.

Необходими документи за записване

- Копие на лична карта;

- Копие на диплома за завършено минимум основно образование;

- 1бр. снимка - паспортен формат.

Възможност за управление на следните МПС

- МПС с допустима максимална маса , която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача (общо 9);

- МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg или да е над 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg.

Вътрешни изпити - безплатни;

Курс на английски език

Курса включва и учебно помагало за теоретична подготовка на английски език

Вътрешни изпити - безплатни;