• "Време е да се научиш!"
  • "Време да се научиш!"
  • "Време е да се научиш!"

Категория BE

Изисквания към кандидатите

Да притежават категория В.

Възможност за управление на следните МПС

- Състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория В и ремарке или полуремарке, при които допустимата им максимална маса не надвишава 3500kg.

За повече информация относно тази категория се свържете с нас.